Projekt “Udržitelné potraviny v mateřských školách”

Cílem strategického partnerství je vytvořit e-learningový kurz a interaktivní online portál s názvem „Udržitelné potraviny v mateřských školách“.

Portál nabídne zdroje pro vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti udržitelné produkce a spotřeby potravin.

Obsah kurzu bude přeložen do jazyků všech partnerů projektu a adaptován tak, aby vyhověl všem národním specifikům.  

Start e-learning now!