Резюме на проекта "Устойчива храна в детските градини"

Целта на стратегическото партньорство е да се разработи курс за електронно обучение и интерактивен онлайн портал "Устойчива храна в детските градини". Порталът ще предложи онлайн образователни ресурси по темата за здравословно хранене на децата в ранна детска възраст, които да послужат на учители, възпитатели, доставчици на кетъринг и кухненски персонал. Съдържанието на курса ще бъде преведено на всеки от езиците на седемте страни партньори и адаптирано към законодателството и учебните програми на конкретната държава.

Започни електронното обучение сега!

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information