Резюме на проекта "Устойчива храна в детските градини"

Целта на стратегическото партньорство е да се разработи курс за електронно обучение и интерактивен онлайн портал "Устойчива храна в детските градини". Порталът ще предложи онлайн образователни ресурси по темата за здравословно хранене на децата в ранна детска възраст, които да послужат на учители, възпитатели, доставчици на кетъринг и кухненски персонал. Съдържанието на курса ще бъде преведено на всеки от езиците на седемте страни партньори и адаптирано към законодателството и учебните програми на конкретната държава.

Start e-learning now!