Глава 2 – Основна информация относно честна търговия и риба от устойчиви източници (MSC)

Тази глава обхваща други аспекти на устойчивата храна: продуктите на справедливата търговия като ориз, ядки или банани и риба, която се произвежда по устойчив начин са две продуктови групи детска градина кухненският персонал може да се интегрира в цикъла на менюто, за да се превърне в по-устойчива кухня.

Честна търговия

С купуването на продукти, които носят знака за справедлива търговия, потребителите могат да бъдат сигурни, че на фермерите и селскостопанските работници в по-бедните страни им се гарантира получаването на справедлива и стабилна цена за техните продукти, която покрива разходите за производството; подпомага изграждането на дългосрочни търговски отношения; и води по печалба, която да инвестират в местни училища и здравни клиники, например.

През 2001 международните структури FLO, IFAT, NEWS, EFTA за справедлива и равноправна търговия предлагат следната дефиниция на своята дейност:

„Справедлива търговия“ е партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение с цел да се постигне по голяма справедливост на международната търговия. Тя допринася за трайното развитие, създава по-добри търговски условия и гарантира правата на производителите и маргинализираните работници, по-специално в южните страни на планетата.

Организациите за справедлива и равноправна търговия (поддържани от консуматорите) активно се ангажират активно да подкрепят производителя, да подготвят общественото мнение, да провеждат дейности в полза на промяната на правилата и практиките на конвенционалната международна търговия.

източник: Уикепедия

Световна организация за справедлива търговия (на англ. език)

Принципите на справедливата търговия се основават на практическия и споделен опит на организациите в тази сфера в продължение на много години и отразяват многообразието на лоялните търговски взаимоотношения. Най-важните цели са:

 • достъп до пазара за маргинализирани производители;
 • устойчиви и равнопоставени търговски взаимоотношения;
 • изграждане на капацитет и овластяване;
 • повишаване осведомеността на потребителите и тяхното застъпничество.

Още от своето създаване  през 1980 г. и внедряване на логото за справедлива търговия през 2002 г., движението Fairtrade става всепризнат етичен еталон в цял свят. През 2011 г. Великобритания отчита повишаване на продажбите на продукти от справедлива търговия с 12% в размер на £ 1.32 млрд. в сравнение с достигнатите £ 1.17 млрд. през 2010 г. 

снимката е споделена от pixabay

Системата Fairtrade също включва и някои екологични стандарти като част от сертифицирането на производителите. Стандартът изисква производителите да допринасят за опазването на околната среда при управлението на земеделските си стопанства. Те се насърчават да сведат до минимум използването на енергия, особено тази от невъзобновяеми източници.​

Повече информация (немски език):

https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/fairer-handel/?gclid=EAIaIQobChMIlrrC2rWa1gIVlhobCh34oAB1EAAYASAAEgKPvfD_BwE

GEPA: http://www.gepa.de/home.html
Fair Trade Deutschland:  https://www.fairtrade-deutschland.de/
Naturland fair: https://www.naturland.de/de/naturland/was-wir-tun/naturland-fair.html

Риба от устойчиви източници и рибарници

През последните десетилетия благодарение на развитието на техниката и технологиите се наблюдава по-агресивен и масивен риболов. Учените смятат, че популацията на големите хищни риби като акула, риба меч и треска в световните океани е намалява почти 90%. През 2003 г., Pew Oceans Commission предупреди, че световните океани са в състояние на "мълчалив колапс," който заплашва доставките на храни, морските икономики, рекреацията и природно наследство, което ще оставим в наследство на нашите деца".

There are two labels for sustainable fish.

MSC and ASC сертифицирана риба

Съветът за стопанисване на морето /The Marine Stewardship Council (MSC)/ е създаден през 1997 г. от  от екологичната организация WWF и международната  корпорация „Юнилевър“  с цел да се намери решение на проблема със свръхриболова. През 1999 г. MSC се отдели в отделно независимо тяло и по настоящем предоставя международно признато сертифициране и етикетиране за устойчив морски риболов. Съществуват над 20 000  MSC сертифицирани продукта в цял свят - от готови ястия, в състава на които влиза риба и морски дарове, до прясната риба в магазините. 

MSC принципи

Заедно с експерти MSC е разработил стандарти за устойчив риболов и проследимост на морската храна: 

Принцип 1: Риболовът трябва да се извършва по начин, който не води до прекомерен риболов или до изчерпване на експлоатираните популации. При тези популации, които са изчерпани, риболовът трябва да се извършва по начин, който води до тяхното възстановяване.

Принцип 2: Риболовни дейности трябва да дават възможност за поддържане на структурата, производителността, функцията и разнообразието на екосистемите (включително местообитанията и свързаните с тях  видове), от които риболовът зависи.

Принцип 3: Риболовът е обект на ефективна система за управление, която взема под внимание местните, националните и международните закони и стандарти и включва институционални и оперативни рамки, които изискват използването на ресурса да бъде отговорено и устойчиво.

Съвет по рибовъдство (аквакултури) /Aquaculture Stewardship Council (ASC)/

Съветът по рибовъдство е основан през 2010 от WWF и IDH (Холандската инициатива за устойчива търговия). Aquaculture Stewardship Council (ASC)  е независима неправителствена организация с международно влияние. Основната й цел е да се превърне водещ сертифициращ орган за устойчиво отглеждане на риба и морска храна. 

Рибовъдството е един от най-бързо растящите хранителни сектори в света — той осигурява половината от рибата, която се консумира ежегодно в световен мащаб всяка година, с тенденция към повишаване на този дял. Агенцията по храните на ООН отбеляза, че делът аквакултури се очаква да нарасне с една трета през следващото десетилетие. 

Освен че ни осигуряват висококачествени протеини, продуктите от аквакултури са местни и могат да спомогнат за развитие на местната икономика. Понастоящем над 16 милиона души са заети в световната аквакултура. 

The ASC стандарти

 • Всеобхватна правна рамка
 • Опазването на природните местообитания и биологичното разнообразие
 • Опазване на водните ресурси
 • Опазване на видовото разнообразие и дивите популации
 • Използването на фуражи и други суровини, които са с устойчив произход
 • Доброто здравословно състояние на животните (без ненужна употреба на антибиотици и химикали)
 • Социална отговорност към работниците и общностите, засегнати от земеделския сектор (например забрана на детския труд, правила за безопасност на работното място, свобода на действие на сдруженията в този сектор, отношенията в обществото) 

Ако искате да получите повече информация по отношение на изискванията за ASC сертификация и акредитация, последвайте този линк (на англ. език).

Полезни връзки:
https://www.asc-aqua.org/
http://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/fischerei/fischereipolitik-in-europa/

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information