Глава 1 – Набавяне на хранителни вещества според индивидуалните референтни стойности и в зависимост от възрастовата категория

Световната здравна организация (СЗО) публикува общи препоръки за здравословно хранене.

СЗО препоръчва:

  • приоритизиране на кърменето при бебетата;
  • разнообразно хранене;
  • повишени количества на плодове и зеленчуци;
  • умерени количества на мазнини и масла;
  • минимални количества на сол и захар.

В допълнение, СЗО e разработила „Политика за храни и хранене в училищата“ (на английски език)

Тези общи препоръки са доразвити и конкретизирани в почти всички страни от ЕС на национална основа. Например, Германското дружество за хранене (DGE) е поело тази задача в Германия и е издало препоръки за детските центрове за дневни грижи и училищата, които са обобщени в стандарта за качество на брошурата за хранене в центровете за дневни грижи за деца. За повече информация посетете: https://www.schuleplusessen.de/startseite/ (на немски език).

Референтните стойности 

Министерството на здравеопазването в България е публикувало "Препоръки за здравословно хранене":  

  • Преди и по време на бременност и при кърмене: тук
  • При кърмачетата: тук
  • На деца от 3 до 6 години: тук
  • На учениците от 7 до 19 години: тук
  • На възрастни: тук

What are cookies?

Text files that websites saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don't have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

By using our website you consent to to the storage of cookies. More information Less information